Aluminium voor Scheepsbouw

Aluminium voor Scheepsbouw

Aluminium Scheepsbouw Ontwikkeling

Project duur: ~ 18 maanden

Achtergrond
Een aluminium producent bestelt een nieuwe legering op hun R&D. De legering moet worden ontwikkeld binnen 2 jaar, waarbinnen ook de acceptatie van Det Norsk Veritas en Lloyds Register moet zijn geregeld. Zelfs na het lassen moet de nieuwe legering 20% sterker te zijn dan AA 5083, dat toen de standaard scheepsbouwlegering was, en de corrosiebestendigheid moet vergelijkbaar zijn met AA 5083.
Er is slechts een zeer krap budget beschikbaar is.

Het Project
In het projectteam van 5 ingenieurs is Hans van Veen is als metallurg / lasingenieur verantwoordelijk voor het lastechnische gedeelte en voor het overleg met Det Norsk Veritas.
Het team start de experimenten met 15 legeringen op basis van literatuurstudie en goede schattingen. Deze legeringen zijn gegoten en gewalst op laboratoriumschaal (20 %). Hierop werd las- en corrosieonderzoek uitgevoerd.
Op basis van deze resultaten zijn 6 legeringen op productie schaal gegoten en gewalst. Daarop is las- en corrosieonderzoek herhaald. De twee meest veelbelovende legeringen vertonen echter een messcherpe corrosie naast de las. Dit is onaanvaardbaar en het project staat enige tijd op dood spoor.
De oplossing werd gevonden met behulp van een hoog gelegeerd aluminium lasdraad na een grondige studie van de fase diagrammen. Deze draad voegt door diffusie tijdens het lassen een overschot van een van de legeringselementen toe in de warmte beïnvloede zone. Hierdoor verschuift dee analye tot voorbij een eutectische samenstelling, hetgeen een geheel andere structuur oplevert. Deze snelle aanpak bleek een succes, er werd geen corrosie meer geconstateerd. De samenstelling van de uiteindelijke legering wordt aangepast en het project kan worden voortgezet.

Resultaat
De legering is nu bekend als “Alustar” (AA5059). De sterkte, ook in de lassen, is ongeveer 20% hoger en zijn lasbaarheid en de corrosieweerstand zijn uitstekend.