Machine kwalificatie

Transport

Machine kwalificatie na verhuizing.
Tijdsbesteding: 8 maanden

Achtergrond
Een herindeling van een groot productiebedrijf in business units en later zelfstandige ondernemingen werd doorgevoerd. Om logistieke redenen was het noodzakelijk dat de Plaatwerk Afdeling, met inbegrip van de lasafdeling zou verhuizen. De Plaatwerk Afdeling is nu onderdeel van een producent van vliegtuigmotoronderdelen. Ongeveer 65% van de omzet werd gemaakt met plaat- en laswerk. Dit was dus de ruggengraat van de nieuwe onderneming.
De verhuizing van het plaat- en lasafdeling was reeds gepland, maar de werkzaamheden om de lasafdeling (5 spot lassers, 5 GTAW lascabine’s, 1 stiftlasmachine, microscopie werkplaats) te verhuizen bleken zwaar onderschat.
De noodzaak voor een nieuwe stroomvoorziening en de aanleg van een schermgasinstallatie veroorzaakte extra complicaties, in combinatie met de eisen in militaire luchtvaart. Een nieuwe stroomvoorziening is bepaald als een belangrijke verandering. Daarom dient alle apparatuur te worden gekalibreerd als of het nieuwe apparatuur betrof. Ook certificering van alle lasplannen bleek noodzakelijk.

Het Project
Een team onder leiding van Hans van Veen (lasdeskundige, puntlasser, quality engineer, eindcontrole ingeneer) werd gvormd. Acties na brainstormen:

  • Het opzetten van een FMEA met tot doel hele project fail-safe te maken
  • Vervroegde start van de verhuizing met een van de belangrijkste puntlas apparaten
  • Het opzetten van een Design of Experiments voor het opstellen van lasplannen
  • Het opzetten van een spreadsheet-template voor de lasplan gegevens (DoE, testresultaten, gemaakte keuzes en het uiteindelijke Lasplan)
  • Uitvoeren van groot onderhoud aan de 2 belangrijkste puntlas apparaten om ze weer identiek te maken. Een identieke 2e machine mag op steekproef (10 %) gecertificeerd worden.

Voor het het maken van de lasplannen werd gebruik gemaakt van een 3 x 3 x 3 DoE-schema en off-line microscopische analyse in plaats van trial and error. Hierdoor werd een tijdswinst behaald van 70 %. De integrale spreadsheet-templates voor de lasplannen reduceren de administratie met 75 %.

Resultaat
1e puntlas installatie ==> 5 maanden, 2e puntlas installatie ==> 1 maand.
Tijd voor om het opzetten van een las-schema: 3 dagen ==> 4 uur (als gevolg van de DoE aanpak en een integraal spreadsheet template).
De verhuizing werd afgewerkt volgens de oorspronkelijke planning.