Proces Stabilisatie

Proces Stabilisatie / Kosten Reductie

Tijdsduur: ~ 5 weken

Achtergrond
Dit project is uitgevoerd bij een fabrikant van soldeer legeringen voor de elektronica-industrie. Een van hun belangrijkste productstromen is soldeer poeder. Dit soldeer poeder wordt gemengd met desoxiderende flux tot soldeerpasta en wordt gebruikt in geautomatiseerde productielijnen, onder andere voor de productie van mobiele telefoons.
Om soldeer poeder in de juiste grootte en de grootteverdeling (van cruciaal belang voor de kwaliteit) te verkrijgen, wordt de geproduceerde poeder gezeefd in vibrerende zeefinstallaties. De zeefdekken, die men zelf produceerde, vertoonden een zeer korte levenscyclus, ze moesten om de 6 weken opnieuw worden gespannen. De spanningsval over 6 weken bedroeg ongeveer 75%, waardoor het proces instabiel was en een lage opbrengst had.

Het Project
Om te beginnen is de leverancier van de zeefinstallatie gevraagd de aanmaak van een nieuw zeefdek te demonstreren. Dit demo dek werd gevolgd tijdens zijn levenscyclus. De spanning werd gemeten bij elke reinigingssessie (ongeveer 4 maal in 24 uur). Het demo scherm gedroeg zich niet significant beter in vergelijking met de andere.
De spanningsval van het demo-dek, is als standaard gebruikt. In de tussentijd is een FMEA-schema opgezet met alle mogelijke oorzaken en manieren om het zeefdek te verbeteren.
Op basis van het FMEA-schema, werd een andere lijm gekozen. De levenscyclus verbeterde van 6 naar 30 weken.

Het Resultaat
De jaaruitgaven voor het herbespannen van zeefdekken in de Europese vestiging is gedaald van ongeveer 190 k€ tot 35 k€.
Veel belangrijker is echter dat het zeven een stabiel proces werd, waarop ook nog een verdere procesverbetering kon worden toegepast door het kiezen van de optimale spanning.
De nieuwe methode werd gedemonstreerd op de andere 3 soldeer poeder productielocaties in het bedrijf, wat per vestiging een vergelijkbare besparing opleverde.